•   Τηλεόραση Online -Τηλεοπτικά κανάλια -Ουγγαρία -Duna World 

Τηλεοπτικό κανάλι: Duna World
Duna World online - Τηλεόραση ζωντανά

Εκπομπή από την επίσημη ιστοσελίδα
Αυτό το τηλεοπτικό κανάλι είναι εξουσιοδοτημένο και μεταδίδεται στην επίσημη ιστοσελίδα του καναλιού, Κάντε κλικ στο player
Duna World
Χώρα:  Ουγγαρία
Κατηγορία: Γενικός
3.5 από 5
4 ψήφους
Duna World - περιγραφή, κριτική, βαθμολογία

Értéket és hagyományt közvetítő közszolgálati műsorokkal elindult a Duna World csatorna, amelynek elsődleges feladata a tengeren túl és a Kárpát-medencében élő magyarság tájékoztatása és i

Duna World online - Τηλεόραση ζωντανά

Miskolc TV  Ουγγαρία / Τοπική τηλεόραση
A Miskolc Televízió 1985-ben jött létre, és közel 3 évtizedes működése során mind tartalmilag, mind arculatilag több alkalommal megújult. Jelenleg

  • 0
0 από 5
0 ψήφους
Komáromi Televízió  Ουγγαρία / Γενικός
A Komáromi Városi Televíziót 1993-ban alapította Komárom város önkormányzata. Kezdetben önkormányzati intézményként, 1999-től Kht. formában működött.

  • 0
0 από 5
0 ψήφους
Telekeszi TV  Ουγγαρία / Τοπική τηλεόραση
képes tudósítások Dunakeszi életéről

  • 0
0 από 5
0 ψήφους
Szombathelyi Televízió  Ουγγαρία / Γενικός
A nyolcvanas évek második felétől érlelődött Szombathelyen a városi televízió létrehozásának gondolata. Tanulmányterv született, egyeztetések

  • 0
0 από 5
0 ψήφους
Remény TV  Ουγγαρία / θρησκευτικός
Legfőbb értékünk, hogy Krisztust bemutassuk minden magyar ajkúnak a modern technika és kreatív módszerek által.

  • 100
5 από 5
1 ψήφους
Balaton Televízió  Ουγγαρία / Γενικός
Egy a politikai irányzatoktól független, de a Balaton szeretete mellett teljesen elkötelezett televíziós csatorna. Ez a Balaton Televízió!

  • 80
4 από 5
2 ψήφουςΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ