•   Τηλεόραση Online - Τηλεοπτικά κανάλια - Νότια Κορέα - ubc 울산방송 

ubc 울산방송 online - Τηλεόραση ζωντανά

ubc 울산방송 online - Τηλεόραση ζωντανά

Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
ubc 울산방송
ubc 울산방송
Χώρα:  Νότια Κορέα
Κατηγορία: Τοπική τηλεόραση
3.4 από 5
10 ψήφους
울산방송은 울산광역시 전지역과 경상남도 양산시 일부, 기타 인근 일부 지역을 가시청권으로 하는 대한민국의 민영방송사이다. 1997년에 개국한 2차 민방 중 하나로 1997년 9월 1일에 개국하였으며, 사옥은 울산광역시 중구 학산동에 있다.
MBN  Νότια Κορέα / Επιχείρηση
주식회사 매일방송은 대한민국의 종합편성채널 방송사로, 1993년 9월 23일에 경제전문 케이블방송사인 매일경제방송으로 창립하여 오늘날까지 이르고 있다. 회장 및 대표이사 사장은 장대환이다. 경제전문, 보도전문 채널 시절을 포함하면 종합편성 케이블TV 채널 가운데 가장

3.5 από 5
7 ψήφους
제주MBC  Νότια Κορέα / Τοπική τηλεόραση
제주문화방송주식회사 는 제주특별자치도를 가시청권으로 하는 TV·라디오방송국이다. 1968년 9월 14일 제주지역 최초의 민영방송인 남양방송주식회사로 설립·개국하여 오늘날까지 이르고 있다. 본사는 제주특별자치도 제주시 연동에 위치하고 있다. 문화방송계열사건물중에서

4.5 από 5
4 ψήφους
CTS  Νότια Κορέα / Γενικός
CTS는 대한민국의 종교 방송이며 최초의 기독교 텔레비전이다. 복음을 전파하는 영상매체로 1995년 설립되었고, 현재 개신교 43개교단이 주주로 참여하고 있다. 현재 CEO는 감경철 회장이며, 기감, 예장 합동, 예장 통합이 공동대표이사직을 담당하고 있다.

3.6 από 5
15 ψήφους
TBC  Νότια Κορέα / Γενικός
TBC는 대구·경북 전지역을 가시청권으로 하는 대한민국의 민영방송사다.

4.7 από 5
4 ψήφους
강릉MBC  Νότια Κορέα / Γενικός
MBC강원영동 삼척방송국 은 영동 남부지역을 가시청권으로 하는 대한민국의 지상파 TV·라디오 방송국으로, 1970년 7월 20일 동해방송주식회사로 출범하여 오늘날에 이르고 있다. 본사는 강원도 삼척시에 위치한다. 2014년 2월 19일 삼척문화방송과의 통합이

4.7 από 5
7 ψήφους
OBS경인TV  Νότια Κορέα / Γενικός
OBS경인TV는 인천광역시와 경기도 전역을 방송권역으로 하는 대한민국의 민영방송사이다. 지역 민영 방송사 중 유일무이하게 SBS와 네트워크 제휴 협정을 맺지 않은 독립 방송사로, 기존에 경인 지역을 가시청권으로 방송하던 경인방송가 폐국한 이후 새로 경인지역 지상파

5 από 5
3 ψήφουςΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ